Homeopathische behandeling ADHD met behulp van LM-potenties

Als er ADHD is vastgesteld bij je kind, dan heb als ouder(s) vaak maar een gedachte in je hoofd: hoe gaan we hem of haar helpen. Heel vreemd is dat niet, je wilt uiteindelijk dat je kind zo ‘normaal’ mogelijk kan functioneren. Het toedienen van medicatie is dan wellicht laatste waar je aan denkt.

Het goede nieuws is dat er steeds meer Alternatieve Mogelijkheden zijn om de Symptomen van ADHD te beteugelen.

LM-potenties voor de behandeling van ADHD

Een van de meest gebruikte alternatieve methodes voor de behandeling van ADHD is homeopathie. Hierbij gaat men er vanuit dat de oplossing vanuit de natuur komt.

De achterliggende gedachte berust op drie pijlers:

Gelijksoortigheid

“Similia Similibus Curentur”, ofwel genezing door het bereiken van evenwicht: het gelijkende wordt door het gelijkende genezen.

Elk mens is uniek

Binnen de homeopathie bestaat geen vaststaand recept per ziektebeeld. De situatie van de patient bepaald wat mogelijk de meest effectieve behandeling is. Men gaat uit van de gedachte dat de patiënt moet genezen.

Homeopatische medicatie richt zich dus op de persoon, niet op de ziekte. De enige uitzondering is de situatie waarin er sprake is van een epidemie.

Homeopathie helpt de mens te genezen

Genezing vindt plaats door de mens en de homeopathie is daarin slechts een hulpmiddel. De homeopathie bestrijdt daarom niet de diagnose, maar probeert de kenmerken beter te reguleren door het afweersysteem optimaal te laten functioneren.

LM-potenties

Voor de homeopathische behandeling van ADHD wordt veelal gebruik gemaakt van LM-potenties. Om een heel moeilijk verhaal kort samen te vatten, eerst even een kort stukje geschiedenis.

Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, is de bedenker van de LM-potenties die veel nut hebben bij de bandeling van ADHD. Hij ontdekte dat de normale homeopatische middelen vaak niet voldoende resultaat gaven.

Juist door het bewerken van de geneeskrachtige stof (verwrijven,schudden) en het toedienen van een lagere dosis kon er wel resultaat worden bereikt.

Zo ontwikkelde hij een manier om het geneesmiddel individueel af te stemmen op de klachten van de patiënt. Dit hele proces kreeg de naam ‘LM-potenties’ en het wordt tot op de dag van vandaag gebruikt voor tal van ziektebeelden.

LM-Potentie voorbeeld vloeistof

Naast de zogenaamde LM-potenties, bestaan er ook nog D- en C-potenties.

Hoe werkt het bij ADHD

LM-potenties kunnen op twee manieren worden gebruikt. Allereerst als vloeistof, de opgeloste vorm. De tweede mogelijkheid is via een snuifdosis. Vooral deze laatste methode is van belang voor mensen met ADHD.

In feite is snuiven een verkeerde term: er wordt hooguit aan geroken waardoor de Werkzame Stoffen in het lichaam worden opgenomen.

Snuifdosis

Een snuifdosis werkt door de inademing heel diep en effectief. Doordat de reukzin een erg gevoelig zintuig is, is een kleine dosis vaak al voldoende voor een duidelijk resultaat.

Doordat de stof direct in contact komt met het reukslijmvlies, wordt het centrale zenuwstelsel vlot bereikt. Hierdoor komt de stof op een snelle en doeltreffende manier in de hersenen van de patiënt terecht waar het werkzaam is.

Op die manier kan de balans worden hersteld en worden de Neurotransmitters beïnvloed waardoor veel klachten sterk verminderen.


Reacties

Geef een reactie