Kinderen met ADHD regulier of speciaal onderwijs?

Regulier of speciaal onderwijsKinderen met ADHD, regulier of speciaal onderwijs? Het is voor ieder kind anders wat het beste is. Ouders willen thuis en op school het beste voor hun kinderen. Ze willen dat ze er een veilige en vertrouwde plek vinden. Een kind met ADHD is vaak het middelpunt van pesterijen door het drukke gedrag, zijn impulsiviteit en andere kenmerken van ADHD.

Bekende school

Een school die bekend is met ADHD en de gevolgen voor een kind en daar veel aandacht aan besteedt, is erg belangrijk. Een erg grote school met veel leerlingen in één groep zal wellicht iets minder overzicht hebben over de massa kinderen. Zeker op de speelplaats, waar veel “dingen” gebeuren die een kind kunnen breken.

Grote of kleine school

Zou een kleine school dan in het belang van jouw kind met ADHD zijn? Een kleine school waar de leerkrachten oog hebben voor kinderen met een rugzakje zal ten goede komen aan de ontwikkeling van je kind. Vaak zijn de lijntjes naar de ouders toe kort. Regelmatig zal er een overleg worden gepland, zodat ouders de voortgang van hun kind met ADHD goed kunnen volgen. Een kleine school kan dus een oplossing zijn, maar er is meer mogelijk, namelijk speciaal onderwijs.

Speciaal onderwijs?

Nu hoef je daarvan niet te schrikken als de leerkracht dit aankaart tijdens een gesprek over je kind. Zie het positief. De leerkracht ziet mogelijkheden voor je kind, die beter tot zijn recht komen op het speciale onderwijs. Het is tevens prettig dat een leerkracht ervoor uitkomt dat jouw kind met ADHD niet op zijn plaats zit op een reguliere school. Speciaal onderwijs heeft kleine groepen en mensen voor de groep die speciaal zijn getraind in het lesgeven aan kinderen met ADHD.

Ze kunnen de kinderen meer individueel begeleiden en hun sterke kanten naar boven halen. De leerkracht van je kind kan met dit voorstel komen, maar ook jij als ouder kunt hierover gaan praten als je merkt dat jouw kind niet gelukkig is en geen vorderingen maakt in het reguliere onderwijs.

Denk er goed over na of regulier of speciaal onderwijs voor jouw kind beter zal zijn.


Reacties

Geef een reactie