ADHDblog.nl

Sporten is voor de behandeling van ADHD van groot belang

Kinderen (en volwassenen in mindere mate), worden vaak omringd door tal van zorgspecialisten. Op zich is dat niet zo heel onlogisch, een kind met ADHD heeft net zoveel recht op een kwalitatief goed leven als alle anderen. De beperkingen door ADHD mogen daarin geen belemmering zijn, sterker nog, door het verminderen van de symptomen gaat juist de kwaliteit van leven voor een kind met ADHD vaak met sprongen vooruit.

In de situatie waarin de symptomen door een goede begeleiding steeds vaker minder nadrukkelijk aanwezig zijn, kan deelname aan sport een belangrijke rol spelen.

ADHD en Sport

Het Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel ADHD, is een gedragsstoornis waar naar schatting zo’n 5% van de kinderen mee te maken heeft. In 70% van de gevallen blijkt dat een kind met ADHD, hier ook mee wordt geconfronteerd als het meerderjarig wordt. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat ADHD van voorbijgaande aard is. Wat betreft ADHD kunnen er drie groepen worden onderscheiden:

  • Het overwegend onoplettend beeld. Dit stond vroeger ook bekend als ADD (Attention Deficit Disorder).
  • Overwegend hyperactief-impulsief. Dit is een weinig voorkomende groep.
  • Het gecombineerde beeld. Hierbij is sprake van een mix van verschillende symptomen zoals onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit). Deze vorm komt veelvuldig voor.

De gangbare gedachte is dat ADHD veelal het resultaat is van een verstoring in de hersenen. Hierdoor kunnen bepaalde signaalstoffen zoals bijvoorbeeld dopamine, niet goed functioneren. De meest gebruikte behandelmethode bestaat vaak uit begeleiding cq therapie, waar noodzakelijk aangevuld met medicatie.

Vroeg beginnen met sport

Voor zowel kinderen met ADHD als volwassenen is het goed om te sporten. Naast de gewone voordelen zoals het opbouwen van een goede conditie, kan ook de aandacht sterk verbeteren door sportbeoefening. Andere positieve eigenschappen van sport voor de ADHD’er is de verbetering van de motorische vaardigheden en het zelfvertrouwen.

Bij deelname aan sporten waarbij het teamverband voorop staat, nemen ook de sociale vaardigheden sterk toe. Het kan dus de moeite waard zijn om al op jonge leeftijd met sport te beginnen omdat juist daardoor de afhankelijkheid van medicatie af kan nemen.

adhd en teamverband bij sporten
Sporten met teamverband voor kinderen met ADHD kan bevorderlijk zijn, maar is niet altijd het geval.

Medicatie en ADHD

Sporten en ADHD gaan goed samen, tenzij er sprake is van deelname aan wedstrijden. Sat heeft niet zo zeer te maken met de ADHD’er zelf, maar met de medicatie die wordt gebruikt. Methylfenidaat (Ritalin of Concerta) is het meest gebruikte medicijn voor de behandeling van ADHD en juist dit middel wordt gezien als een vorm van doping. Het is een zogenaamd stimulerend middel wat zorgt voor een verbeterde concentratie en staat om die reden ook op de anti dopinglijst van de Wereld-Anti-Doping-Agentschap (WADA).

Dit betekent dat het gebruik van methylfenidaat binnen wedstrijdverband niet is toegestaan. Betekent dit dat je kind niet aan sport kan doen? Nee, zeker niet! Indien er een medische noodzaak voor bestaat dat het middel wordt gebruikt, dan is het mogelijk om er dispensatie voor aan te vragen.

Er is dus geen enkel beletsel om niet te profiteren van de goede effecten op ADHD van sport.

Sportadvies bij ADHD

Kinderen met ADHD hebben dus duidelijk baat bij sportbeoefening. Dat wil niet zeggen dat elke sport hiervoor in aanmerking komt. Om een goede keuze te maken, kun je rekening houden met het volgende:

  • Kinderen met ADHD hebben behoefte structuur en regelmaat. Dit geldt niet alleen voor de thuissituatie, maar ook tijdens het sporten, zowel tijdens een wedstrijd als tijdens de training(en) regels.
  • Herhaling is de kracht van de reclame en voor ADHD’ers geldt dat ook. Herhaal zo vaak als nodig is wat er wordt verwacht. Vergeet daarbij niet dat tijd en geduld minstens zo belangrijk zijn.
  • Sporten is leuk, maar niet elke sport is geschikt voor je kind met ADHD. Heeft een kind van nature problemen met sociale contacten, dan is een teamsport wellicht minder zinvol.
  • Bij sporten, en zeker bij het spelen van wedstrijden kom emoties kijken. Niet alleen als je wint, maar ook als je verliest. Voor een kind met ADHD kan het verwerken van een verloren wedstrijd juist extra uitdagend zijn. Is dat het geval bij je kind, kijk dan of er ook andere sporten zijn waarbij dit een minder voor de hand liggende situatie is.
  • Sporten is leuk voor elk kind, ook als het ADHD heeft. Dat wil niet zeggen dat elk doel haalbaar is. Houdt hier rekening mee met het kiezen van een goede sport. Zo zal wandelen meer geschikt zijn dat een contactsport zoals voetbal.
jongens voetballen
Een veel gekozen sport voor kinderen met ADHD is voetbal.

Lees ook een een passende sport voor kinderen met ADHD (ervaringen).


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie