Methylfenidaat wordt te lang voorgeschreven bij kinderen met ADHD (onderzoek)

methylfenidaat en hersenen