Een alternatieve arts in combinatie met ADHD (medicatie) behandelen

Wat is een alternatieve arts? Als we het hebben over de geneeskunst, dan hebben we het vaak over de reguliere geneeskunst. De huisarts is dan wellicht de eerste persoon waar je aan denkt. De man of vrouw die medicijnen heeft gestudeerd en zich feitelijk niet heeft gespecialiseerd in een specifieke tak van de geneeskunst. Naast de reguliere geneeskunst zijn er nog tal van disciplines die raakvlakken hebben met de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan Acupunctuur of Bach Bloesem Therapie.

Alle vormen van dienstverlening op het gebied van gezondheidszorg die niet onder de reguliere geneeskunst vallen kun je als alternatief bestempelen.

alternatieve arts adhd
Een natuurarts ofwel een alternatieve arts voor de behandeling van ADHD.

De alternatieve arts voor behandeling van ADHD klachten

In veel gevallen zal een gewone huisarts volstaan voor het behandelen van de meest voorkomende gezondheidsklachten. Is er iets ernstigs aan de hand of vermoed de huisarts dan aanvullend onderzoek meer uitsluitsel kan geven, dan kan men doorverwezen worden. Een andere mogelijkheid is het raadplegen van een alternatieve arts.

In sommige gevallen kan dat tot aansprekende resultaten leiden en is men juist gebaat bij een alternatieve benadering. Zo kunnen sommige ADHD klachten prima worden behandeld door een homeopathische arts en is er niets op tegen op zo’n alternatieve arts voor de behandeling van ADHD in de arm te nemen.

Alternatieve benadering

Terwijl er in de reguliere geneeskunst wordt uitgegaan van het bestrijden van de symptomen van ADHD, kijkt de alternatieve arts naar de bron van de klachten en probeert hij of zij de oorzaak te achterhalen. In de praktijk betekent dat veel vragen stellen. Niet alleen aan het kind wat ADHD heeft, maar ook aan de ouders en dan met name de moeder. Juist zaken die op het eerste oog onbelangrijk of mogelijk zelfs weinig relevant lijken, komen aan bod.

Zo wordt er gevraagd naar het verloop van de zwangerschap, het drink- en eetpatroon, de bevalling, de thuissituatie, eventuele factoren die het gedrag zouden kunnen beïnvloeden. Al deze zaken kunnen aanwijzingen bevatten die nodig zijn voor het opstellen van een goed behandelplan.

Medische achtergrond

Op het moment dat de term ‘alternatieve arts’ valt, wordt er al snel gedacht aan een man of vrouw die door middel van zelfstudie zichzelf kennis toerekent op het gebied van de alternatieve geneeskunst. Eerlijk is eerlijk: er bestaan tal van alternatieve artsen. Iedereen mag zich in Nederland vestigen als alternatieve arts en claimen oplossingen te bieden voor tal van uiteenlopende klachten.

Dat wil niet zeggen dat elke alternatieve arts bekwaam genoeg is.

Ga je op zoek naar een alternatief voor de reguliere geneeskunst, dan is het van belang om te achterhalen of de arts die je wenst te consulteren, daadwerkelijk voldoende kennis in huis heeft. In veel gevallen is het dus raadzaam extra alert te zijn op zaken als Opleiding en het Lidmaatschap van diverse Beroepsverenigingen.

De alternatieve behandeling: Homeopathie

Als we het over een behandeling door een Alternatieve Arts hebben, dan wordt er vaak gedacht aan een Homeopathisch Arts. In veel gevallen is het geen kwestie van ‘even een paar poedertjes of pillen voorschrijven. Er wordt juist uitgebreid de tijd genomen om een goed beeld te krijgen van de situatie.

De Klassieke Homeopaat zal zich juist richten op de dosering en minder op het aantal mogelijke middelen. De ziekteclassificatie is hierbij vaak leidend.

Kortom, de vraag die al snel centraal staat is ‘welke ADHD Symptomen zijn aanwezig en in welke mate?’

Dosering

Meestal zal gekozen worden voor de ruikdosis als wijze van toediening. Hierbij kiest de homeopaat al snel voor LM-potenties. Dit houdt in dat het feitelijke middel wordt opgelost in Alcohol wat de patiënt door te ruiken binnen kan krijgen:

  • Afhankelijk van de sterkte van de symptomen kan gekozen voor een wekelijkse toediening of een paar keer per dag.
  • De sterkte van het middel kan worden bepaald door te schudden en de werkzame stoffen in grotere mate in te nemen.

De reden hiertoe is volgens de bekende homeopathische arts Kersten eenvoudig verklaarbaar:

Het Homeopathisch Geneesmiddel wordt door de alcohol via je reukzenuw opgenomen, gaat naar de hersenen en komt in je zenuwstelsel terecht. Doel is het afweersysteem een prikkel te geven om weer op een hoger niveau te functioneren, waardoor de klachten verbeteren of verdwijnen.

Bekijk Homeopatische middelen ↣


Ervaringen met Homeopathische Middelen voor ADHD of een alternatieve arts?

Wilt u dan uw ervaring delen met andere lotgenoten d.m.v. van reactie op dit artikel te schrijven.

We zijn u eeuwig dankbaar.

Voor u een kleine moeite, maar voor alle mensen met ADHD een groot gebaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *