adhd medicatie vergoedingen overzicht

ADHD medicatie vergoedingen 2020 door de zorgverzekering

Gebruik je medicijnen voor het bestrijden van bepaalde ADHD klachten, dan kunnen deze vergoed worden vanuit de basisverzekering. Met nadruk ‘kunnen’ omdat niet elke ADHD-medicatie standaard vergoed wordt. Afgezien van de vergoeding, betaal je (bijna) altijd een eigen bijdrage plus je eigen risico. Heb je naast de basisverzekering, ook een aanvullende verzekering dat betaald de verzekeraar in veel gevallen de eigen bijdrage. Je bent dat per saldo een stuk goedkoper uit.

Welke medicijnen zijn er voor ADHD?

In de meeste gevallen zul je medicijnen voor ADHD krijgen waarin methylfenidaat zit. Deze stof zorgt er, simpelweg gezegd, dat het een flink stuk rustiger wordt in je hoofd. Je kunt je daardoor beter concentreren en ook het plannen gaat in veel gevallen een stuk beter.

Methylfenidaat zit in veel vormen van ADHD-medicatie:

Naast medicatie met methylfenidaat, bestaat er ook een alternatief als bovenstaande medicijnen niet voldoende resultaat geven. In dat geval wordt medicatie voorgeschreven wat geen methylfenidaat bevat, maar Dexamfetamine (Amfexa). De werking hiervan is nagenoeg gelijk aan metylfenidaat. Ook andere medicatie kan werkzaam zijn.

In bepaalde gevallen kan een arts namelijk ook kiezen voor Strattera. In dat geval is Atomoxetine de werkzame stof.

Vergoeding zorgverzekering

De vergoeding vanuit basisverzekering voor ADHD-medicatie is gebaseerd op het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). Dit betekent dat alleen de medicijnen voor ADHD worden vergoed als deze in dit systeem zijn opgenomen. Gebruik je medicatie voor je ADHD en valt deze niet onder het GVS, dan wordt deze niet vergoed.

De vergoeden voor medicijnen is overigens wel aan een hele reeks voorwaarden verbonden. Zo wordt vaak alleen het goedkoopste medicijn vergoed. Alleen als er klinische bewijzen dat een duurder medicijn beter werkt, wordt dit ook vergoed.

In de praktijk komt dit echter zelden voor.

Wat betreft de kosten voor de medicijnen voor ADHD’ers: deze worden slechts beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding wordt allereerst aangewend voor de betaling van eigen risico. Daarnaast is er ook sprake van een eigen bijdrage, deze komt dus voor rekening van de ADHD’er. Is er sprake van een aanvullende verzekering, dan wordt deze (gedeeltelijk vergoed door de verzekeraar.

Kortwerkende en langwerkende medicijnen

Met betrekking tot de medicatie voor mensen met ADHD bestaan er grofweg twee soorten medicatie: de kortwerkende en de langwerkende variant. Als je net begint met ADHD-medicatie zal dit in de eerste instantie de kortwerkende variant zijn. Een bekend voorbeeld van een kortwerkend ADHD medicijn is Ritalin, het meest gebruikte medicijn voor de behandeling van ADHD klachten.

Mocht je arts het wenselijk vinden, dan kan er ook gekozen worden voor een langwerkend middel. Dit is bijvoorbeeld Concerta of Strattera. In dergelijke gevallen schrijft de huisarts vaak een specifiek middel voor. Dat is prima als dat goed blijkt te werken in jouw situatie, het probleem is vaak dat de Nederlandse overheid dergelijke medicatie te duur vindt. Vanuit de basisverzekering krijg je dan slechts een klein gedeelte vergoed en zal je het resterende bedrag zelf moeten betalen. Bij langwerkende ADHD medicatie is tevens de eigen bijdrage vaak hoger.

Preferentiebeleid verzekeraars

Een andere verklaring waarom de medicatie die je krijgt voorgeschreven niet altijd wordt vergoed, is het preferentiebeleid van je zorgverzekeraar. Simpelweg komt het erop neer dat je verzekeraar bepaald welk merk wel voor een vergoeding in aanmerking komt en welk merk niet. Zo wordt Ritalin in de meeste gevallen wel vergoed en andere, vergelijkbare merken, worden niet vergoed. Heb je dus geen baat bij Ritalin, maar wel bij een ander merk, dan zul je jouw medicatie dus volledig zelf moeten bekostigen.

Eigen risico

Het eigen risico is de kostenpost waar je niet onder uit komt. De kosten voor de medicatie en de kosten die de apotheek aan je berekent gaan van dit eigen risico af.

Voor 2020 is het verplicht eigen risico 385 euro per jaar. Dit eigen risico kan ook hoger zijn als je dat bij het afsluiten van je zorgverzekering hebt aangegeven. In de eerste instantie zullen de kosten voor de medicatie van dat eigen risico worden betaald.

Komen de kosten voor je medicatie gedurende het jaar boven het eigen risico uit, dan worden de medicijnen vergoed volgens het GVS. Deze vergoeding staat overigens los van de eigen bijdrage, helemaal gratis zal het dus nooit zijn.

Eigen bijdrage

In veel gevallen is er sprake van een eigen bijdrage voor de medicatie die je voorgeschreven krijgt. Dat komt aan de ene kant doordat bepaalde medicijnen niet binnen het preferentiebeleid van je verzekeraar vallen, en aan de andere kant omdat de eigen bijdrage binnen het VGS is vastgesteld.

Aanvullende verzekering

Gebruik je jaarlijks veel medicijnen, dan kan het handig zijn om je aanvullend te verzekeren. Dit is niet altijd het geval en is afhankelijk van het vergoedingenbeleid van je verzekeraar. Ben je aanvullend verzekerd, dan betaald de verzekeraar de eigen bijdrage. Dat kan een flink bedrag op jaarbasis zijn.

Controleer zelf of jouw verzekeraar de eigen bijdrage voor jouw ADHD medicatie vergoed.

Per verzekeraar kunnen de verschillen groot zijn en in sommige gevallen is het raadzaam om over te stappen als de vergoeding hoger is bij een andere zorgverzekeraar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *