Leven met ADHD

Kinderen en volwassenen met ADHD zijn snel afleidbaar en/of erg druk en ‘onnadenkend’ (eerst doen, dan denken). Daar hebben niet alleen zij zelf last van, maar vooral hun omgeving. ADHD begint in de kindertijd en blijft vaak ook op volwassen leeftijd bestaan, al groeit een aantal kinderen er in de puberteit overheen.

Vooroordelen over ADHD

Er bestaan veel vooroordelen over ADHD. Het zou een modegril zijn of het gevolg van een slechte, liefdeloze opvoeding. Kinderen met ADHD zouden zich best kunnen gedragen, als ze dat maar willen – maar ze willen niet. Ze zouden criminelen in de dop zijn of juist superintelligent en gevoelig. Al deze beweringen kloppen niet. Kinderen en volwassenen met ADHD zijn in doorsnee niet anders dan anderen – behalve dan dat ze ADHD hebben.

ADHD beheersbaar maken

ADHD kan niet worden genezen (al kunnen kinderen er wel overheen groeien), maar het lukt vaak wel de aandoening ‘beheersbaar’ te maken. Dat kan door actieve, steunende houding van de omgeving in combinatie met goede hulp. ADHDblog.nl is bedoeld om een bijdrage te leveren: het geeft houvast in de zoektocht naar oplossingen voor de problemen die ADHD veroorzaakt.

© Stichting September en ZilverenKruis Achmea