Wat is BSO?

BSO betekent buitenschoolse opvang en is bedoeld voor kinderen vanaf 4 tot en met 13 jaar. Elk kind dient wel op een basisschool te zitten, anders kun je geen gebruik maken van de Buitenschoolse Opvang toeslagregeling. De BSO is bijvoorbeeld geschikt voor schoolvakanties, studiedagen of gewoon na schooltijd.


BSO en kinder(opvang)toeslag

Als jouw kind naar de buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan krijg je mogelijk kinderopvangtoeslag van rijksoverheid krijgen. Je kunt deze speciale kindertoeslag ook aanvragen als je tijdelijk in het buitenland werkt of woont. De BSO kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de Nederlandse staat om je bij te staan in de onkosten die daar bij komen kijken.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet jij en jouuw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:
Kinderopvangtoeslag 2017 voorwaarden:
Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen als jij en jouw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen

 • Jij en jouw toeslagpartner moeten beide werken, een traject volgen of een opleiding of inburgeringscursus doen.
 • Je hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
 • Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
 • Jij en jouw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Jouw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 • Jouw kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
 • Jouw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Andere BSO situaties

Heb je te maken met 1 van de volgende situaties? Lees wat dit betekent voor de kinderopvangtoeslag:

 • Ik ben co-ouder
 • Ik heb kinderopvang nodig om sociale of medische redenen
 • Mijn toeslagpartner is een familielid
 • Ik woon in het buitenland
 • Ik werk in het buitenland
 • Ik stop met werken
 • Ik heb een adoptie- of pleegkind

Adoptie- of pleegkind?
Dan kunt u ook kinderopvangtoeslag krijgen.
Ik ben jonger dan 18 jaar
Jonger dan 18? Dan kun je ook kinderopvangtoeslag krijgen.
Meer informatie kinderopvangtoeslag 2017?
Klik hier voor de PDF BSO kindertoeslag 2017.