ADHDblog.nl

groepstherapie

ADHD en groepstherapie: verschillende thema’s en mogelijkheden voor groepstherapieën

Het volgen van groepstherapie kan van belang zijn bij de behandeling van ADHD. Dat wil niet zeggen dat het van toepassing is op elke situatie. Het opstellen van een functioneel behandelplan is geen productiewerk. Elke hulpvraag is immers uniek en vergt een doelgerichte aanpak welke is afgestemd op de mogelijkheden van de betrokkenen. Vooral bij het leren omgaan met de symptomen van ADHD is maatwerk noodzakelijk. Elke ADHD’er is weer anders.

Bij een gerichte aanpak kan groepstherapie juist veel betekenen voor degene die ADHD heeft.

ADHD en de omgeving

Hoe gek het ook klinkt, ADHD heb je nooit alleen. Het heeft namelijk altijd impact op de omgeving, de ouders, vrienden en eventueel school. Bij groepstherapie voor mensen (en kinderen) met ADHD staat dan ook degene met ADHD centraal, maar er is vaak ruime aandacht voor de gevolgen van de symptomen voor de omgeving. Hierbij gaat het vaak om een wisselwerking.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is het verwachtingspatroon van de omgeving
 • Op welke manier kan degene met ADHD optimaal functioneren
 • Wat leer je tijdens de groepstherapie?

Het doel van een groepstherapie is het aanleren van specifieke vaardigheden. De tools die worden aangereikt maken het mogelijk om op een bewuste manier om te gaan met de typische kenmerken van ADHD. Zo kan de nadruk worden gelegd op het herkennen van bepaalde signalen, patronen of juist ontdekken welke situaties zorgen voor ongewenste prikkels. Door hierop in te spelen is het eenvoudiger om hier op een effectieve manier mee om te gaan zodat de mate van hinder afneemt.

Naast het aanleren van vaardigheden en het ontdekken van specifieke situaties is er ook ruimte voor het delen van ervaringen. Dit is minstens zo belangrijk als het geven van handvaten. Niet iedereen ervaart ADHD op dezelfde manier en vaak lukt het om ervaringen te gebruiken als hulpmiddel. Door het delen van tips krijgt elke betrokkene meer inzicht omtrent de manier waarop men kan omgaan met ADHD.

Afhankelijk van het doel en de wijze waarop ADHD wordt ervaren, wordt er een frequentie vastgesteld voor de groepstherapie. In de regel zal dit vaak wekelijks zijn en duren de bijeenkomst circa twee uur.

Groepstherapie: verschillende ADHD groepen

Ook al is elke vorm van therapie maatwerk, in algemene zin kan er wel gesproken worden over een standaard invulling bij groepstherapie voor ADHD. Zo gaat het vaak om vier bijeenkomsten waarbij vooral voorlichting wordt gegeven.

De volgende thema’s kunnen daarbij aanbod komen:

 • Wat is ADHD?
 • Neurobiologie en medicatie voor mensen met ADHD
 • Wat is de impact van ADHD op het dagelijks leven?
 • Hoe vorm te geven aan de situatie?

ADHD-vaardigheidstraining

Zoals uit het bovenstaande blijkt, gaat het naast het verstrekken van informatie, ook om het aanleren van specifieke vaardigheden. Deze ADHD-vaardigheidstraining is vooral bedoeld om beter om te kunnen gaan met de directe gevolgen van ADHD.

Het gaat daarbij in grote lijnen om het volgende:

 • prioriteiten stellen
 • een planning maken
 • financiën en administratie
 • omgaan met uitstelgedrag
 • planning en agendabeheer
 • afleidbaarheid verminderen
 • keuzes maken

Specifiek voor ADHD: de G-training

ADHD kan nadelig zijn als degene die het heeft niet op de juiste manier tegemoet wordt getreden. Dit kan snel leiden tot een negatief zelfbeeld omdat de ADHD’er snel wordt geconfronteerd met vooroordelen. In de G-training is hier juist aandacht voor en leert men hoe naast de negatieve denkpatronen ook de signalen van een negatief zelfbeeld kunnen worden herkend.

Tijdens de G-training is daarom ruim aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • gebrek aan zelfvertrouwen en het ombuigen (en voorkomen) van een negatief zelfbeeld
 • faalangst aanpakken door te werken aan het vertrouwen
 • perfectionisme bestrijden en handvaten bieden om met kritiek om te kunnen gaan

Aanvullend groepsprogramma

Naast de reguliere groepstherapie en de G-training, zijn er ook mogelijkheden voor een gespecialiseerde training of therapie. Zo valt er te denken aan een programma waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan een negatief zelfbeeld, slaapproblemen of concentratieproblemen.


Lees ook Gezinstherapie voor ouders van kinderen met ADHD


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie